Mer bilder kommer i veckans tidning.

Video/Facebook Luleå Gratistidning