Har sjungit i över 20 år

Pensionärskören Åkerbäret, Luleå, som varit verksam i över 20 år, övar som bäst inför vårens konsert ”För kärlekens skull”. Körledare är Pekka Helles, längst fram. Einar Hjelm, tvåa från vänster.


SPF Åkerbäret Seniorernas kör har sjungit i över 20 år.
– En rolig aktivitet för oss pensionärer, säger Kurt Hägglund

Varje tisdag morgon samlas kören på närmare 30 sångare i föreningens lokal på Södra Kungsgatan. Arbetet med vårens konsert, som ges på Lillan den 7 maj, pågår för fullt.
–Konserten är årets stora utmaning och vi repar för fullt, säger Kurt Hägglund.

Temat för konserten är ”I Ted Gärdestads anda”, med underrubriken ”För kärlekens skull”.
–Ungefär hälften av sångerna är av Ted Gärdestad, som skulle ha fyllt 60 år i år, säger Åkerbärets körledare sedan 17 år, Pekka Helles, Luleå.

Han har också skrivit de flesta arrangemang för den fyrstämmiga kören.
–Kören har utvecklats mycket de senaste åren. Jag trivs väldigt bra tillsammans med det här seniorgänget, säger rutinerade Pekka Hellles, som har 3-4 körer till under sina vingar.
–Som mest har jag lett sju körer, tillägger han.

Einar Hjelm, 92, är körens nestor, som också sjungit i Luleå-Gammelstads manskör i många år.
–Åldern börjar ta ut sin rätt. Jag har egentligen slutat aktivt, men går då och då till körens repetitioner och sjunger med så gott jag kan. Att sjunga är det roligaste jag vet, säger han.