Konstföretag får företagarstipendium

Årets stipendiat Helene Lindberg (till höger) tillsammans med Yvonne Stålnacke, kommunstyrelsens ordförande.

Luleå kommuns företagsstipendium tilldelas i år Lindbergs Konst & Ram. Det beslutade kommunstyrelsen idag.

Lindbergs Konst & Ram bedriver butikshandel i Luleå centrum med konst, bilder och inramningar. De arrangerar även regelbundet utställningar med intressanta konstnärer. Helene Lindberg övertog familjeföretaget 1998 som idag har tre anställda. Motiveringen lyder:
”Aktiebolaget Lindbergs Konst & Ram kombinerar hantverksmässig fulländning med konstnärlig kreativitet. Lindbergs Konst & Ram är en stimulerande mötesplats som bidrar till att stärka den kulturella och kreativa näringen i Luleå och därigenom ökar stadens attraktivitet. Hos Lindbergs Konst & Ram levereras både produkter och upplevelser.”

Luleå kommun vill genom priset uppmuntra och synliggöra goda förebilder som bidrar till ett gott företagsklimat, en bred och växande arbetsmarknad samt samhället i övrigt. Företagarstipendiet har delats ut sedan 1983. Stipendiesumman är 15 000 kronor. Priset delas ut samband med Luleå Business evening den 11 maj.

Källa: www.lulea.se