Lulebo inrättar en visselblåsarfunktion

Det kommunala bostadsbolaget Lulebo AB inrättar en visselblåsarfunktion och går därmed i bräschen för Sveriges allmännyttiga bostadsbolag.

Visselblåsarfunktionen ska fungera som en kanal för den som misstänker missförhållanden, men inte vill vända sig direkt till företaget. Tjänsten ska inte vara en funktion inom Lulebo utan upphandlas av en extern utförare.

Dels kommer en extern funktion för mottagande av tips om oegentligheter upprättas dels en extern funktion där relevanta tips utreds. Upphandling av funktionerna har inletts.

Till mottagningsfunktionen kan medarbetare eller andra personer anmäla om man misstänker allvarliga oegentligheter som exempelvis mutor, bedrägerier, stöld eller andra oegentligheter, när någon gynnas av sin tjänsteställning. Den som larmar ska känna trygghet i att man kan ha full anonymitet.

– Vi verkar i en utpekad riskbransch för korruption och syftet är att minska risken för oegentligheter och öka förtroendet både internt och externt. Lulebo är en betydelsefull köpare av nybyggnationer, renoveringar, drift av våra fastigheter och vi hanterar stora inköp, säger Lulebos Vd Anna-Stina Nordmark Nilsson.

– Visselblåsare fyller en viktig funktion i både privat och offentlig sektor. Det är viktigt att eventuella missförhållanden kommer fram och åtgärdas, konstaterar Anna-Stina Nordmark Nilsson.

Lulebo AB startade i början av 1996 genom ett övertagande av stiftelserna Lulebostäders och Bostadsbyggens fastigheter. Vi omsätter drygt 570 miljoner kronor och är en av landets största allmännyttiga bostadsföretag.

www.lulebo.se