Teknikens hus satsning – för att locka fler besökare

Teknikens hus satsar på utbildning i värdskap för att fortsätta vara det ledande vetenskapscentret i Sverige.

Teknikens Hus i Luleå klassas år efter år som Sveriges ledande Science center och fortsätter att locka stora som små till Luleå för att lära på ett spännande och informativt sätt.

Nu vill de bli ännu bättre – och satsar därför på värdskapsutbildning för hela sin personal.

– Vi har jobbat med värdskap i över 15 år och det finns i väggarna, kan man säga. Men vi behöver fräscha upp det och utvecklas ännu mer. För oss kommer besökarna alltid först och det goda mötet är väldigt viktigt för oss, säger Helena Lilja, chef för publik verksamhet på Teknikens Hus.

– Jag tror att det är en stor anledning till att vi är framgångsrika. Den här fortbildningen kan ge oss ytterligare en dimension. Att vi kan få en sammanhållning inom regionen.

Värdskapet är viktigt

Bakom utbildningarna står Swedish Lapland Visitors Board, regional företrädare för besöksnäringen, samt destinationsbolaget Visit Luleå.

Värdskapsutbildningen innefattar flera steg som alla syftar till att skapa ett välkomnande i världsklass. Det handlar om att ge gästerna bästa möjliga bemötande och ge hen det lilla extra för att göra besöket extra speciellt.

– Den här satsningen ska syfta till bättre affärer för våra företagare inom besöksnäringen. Vi ser att bemötandet spelar en stor roll – det påverkar hur länge gäster stannar, om de återvänder och hur de berättar om sin upplevelse för andra. Ett gott värdskap är en förutsättning för att vara framgångsrik besöksnäringsföretagare idag, säger Marlene Bolstad, destinationsutvecklare på Visit Luleå och ansvarig för de lokala värdskapsutbildningarna i Luleå.

Företagen efterfrågar kunskap

Värdskapsutbildningen, som företag inom hela Swedish Lapland (alla norrbottniska kommuner samt Skellefteå och Sorsele) kommer att genomföra, är en viktig pusselbit i den gemensamma kraftsamlingen som Swedish Lapland Visitors Board samt destinationerna inom Swedish Lapland nu gör för att det goda mötet alltid ska stå i fokus och att hela regionen ska erbjuda ett välkomnande i världsklass.

– Ett välkomnande värdskap som genomsyrar besökarens hela resa i Swedish Lapland och att servicenivån är av den grad som gästen förväntar sig av en internationellt attraktiv destination ligger i linje med företagens efterfrågan på stöd och är också utpekade affärskritiska faktorer i den regionala strategin för besöksnäringen 2020, säger Camilla Bondareva, destinationsstrateg på Swedish Lapland Visitors Board.

Den regionala värdskapsutbildningen är en aktivitet inom det regiongemensamma strukturfondsprojektet Destination Capacity Buildning in Swedish Lapland, vars mål är att bygga tillväxt utifrån företagens behov och prioriteringar. Projektet är finansierat av EUs struktur-fonder, destinationens samtliga 16 kommuner, Länsstyrelsen Norrbotten, Norrbottens läns landsting, Region Västerbotten samt privata finansiärer.

Källa: VisitLuleå