Ska man vara ego eller inte?

Att vara ego är ofta förknippat med något negativt, men som det ser ut idag så måste vi också bli bättre på att gå in i oss själva och delvis känna efter så att vi inte drabbas av psykisk ohälsa.
  Är det då svårare för vissa generationer att anpassa sig till samhället, funderar jag då på.

Jag är 80-talist, generation-Y även kallad. Googlar man på generation-Y så står det att vi bara gör det som är roligt och har svårt att hantera mot-gångar.

Vi är egocentriska och bortskämda, efter ha blivit curlade som barn, detta bekräftar även Lotta Lindgren som jobbar som psykoterapeut. Nu har jag kommit in i en ny fas i livet då det handlar mycket om barnuppfostran. Vad ska man säga och framför allt vad ska man göra. Både jag och min man är 80-talister och vi tycker inte riktigt om motgångar som det också beskrivs om oss, men vi föddes också båda med den tjuriga genen som även våra kära barn har fått ärva

Att veta vad man vill och testa gränser är något bra, jag vet det, men det är väldigt -frustrerande som förälder då man väl är där!

Tänk om vi hade fått lära oss som barn att ha tålamod, vad livet kanske hade blivit lite lättare nu som “vuxen”. Som omgivningen ser ut idag, vad behöver dina barn och kanske även du lära dig?

Eftersom livet snurrar på och vi aldrig blir fullärda så finns det hela tiden förbättringsmöjligheter. För min egen del har 2017 handlat om fokus och meningsfullhet. Om inte jag lär mig det hur ska då mina barn lära sig? Barn kan per automatik inte allt på samma sätt som att vuxna inte heller kan allt. Vi behöver hjälpa dem att formas in i vår kultur och då handlar det om att vara bra förebilder som barnen kan se upp till.

Jag utgår alltid från att mina barn inte kan saker, jag låter dem dock prova sig fram om det är i de ramar som jag och min man satt upp. Barn behöver struktur och regler, och det behöver faktiskt vi vuxna med.

Barn är små individer som håller på att formas både från omgivningen, genom -stimulans men det finns också mycket genetiskt bakom deras förutsättningar och betenden.

Jag vill att mina barn ska vara med och påverka sin egen vardag, kunna fatta egna beslut, vara trygga individer, men inte på bekostnaden av andra människor. De får inte skada eller vara dumma mot andra men så klart så ska de få ta plats. Vi pratar många gånger om att barn idag har tappat -respekten mot vuxna, eller kan det vara så att vi har tappat respekten mot barnen? Hjälper vi föräldrar och bekräftar dem på det sättet som de behöver, eller är vi för upptagna med att leva våra egna liv? Det har flurerat på facebook att vissa är förbannade att man ska få egentid som förälder eller ej. Att man ska vara med barnen då man skaffat dem, även där finns en balans enligt mig. Självklart så ska man spendera tid med sina barn men man kan heller inte sitta och leka jämt. De måste också lära sig att vara lite självständig (växa upp). Man hjälper inte barnen att göra allt åt dem, skydda dem mot livet utan snarare så stjälper vi dem. Vi lånar våra barn och vårt -största jobb i livet är att göra dem och forma dem in till att bli anständiga och härliga människor som en dag ska ta över och styra det samhället vi lever i.

/ Lina Svensson Ek, lina@limonwellness.se