Med stora kliv från nisch till en större marknad

NMV Tunnplåt är i dag en multikompetent verksamhet med en bred kundbas.

NMV i Luleå

Tre år har gått sedan Fasadelement i Luleå blev en del
av NMV Group och företaget har positionerat om sig, från smalt och nischat till en bred och multikompetent verksamhet.

Potentialen var uppenbar när Luleåföretaget Fasadelement Verkstads AB lades ut till försäljning 2013. Ett väletablerat företag som i nära 40 år hade levererat bearbetad tunnplåt till kunder i bland annat sågverks-, bygg- och fordonsindustrin. Här fanns en stark maskinpark med 250-tons kantpressar och erfaren personal med spetskompetens inom tunnplåt – ett perfekt komplement till Kirunaföretaget Nybergs Mekaniska Verkstads tillverkning av tunga stålkonstruktioner.
Vid köpet var Fasadelement nästan helt inriktat på produktion av fasadbeklädnad, bockade profiler och plåtslageriprodukter. Därför inleddes processen att konvertera det nischade företaget till en mångsidig verksamhet med en större kundbas. Inköp av nya maskiner var en viktig del av affärsstrategin och investeringen i en fiberlaser som skär effektivt och med hög precision skapade möjligheten att nå nya marknader med moderna komponenter och konstruktioner.

NMV i Luleå har även investerat i en separat verkstad för svartplåt. Företaget som verkar i rymliga verkstadslokaler på Kallax Företagsstad kan nu ta hand om alla delar av uppdrag som involverar både rostfritt och vanligt stål – material som ej bör hanteras i samma lokaler på grund av risk för kontaminering av det rostfria materialet.
Numera tillverkas nästan inga fasadelement hos NMV Tunnplåt, som avdelningen kallas, men maskinparken för tillverkning av långa profiler är fortfarande företagets hjärta. Att kunna klippa, skära och bocka långa komplexa profiler i tunnplåt, ända upp till 13 meter, är en av de stora konkurrensfördelarna.
– NMV Tunnplåt är idag en mångsidig smidesverkstad som riktar sig till en mängd olika branscher, säger produktionsledare Robert Gustafsson.

Exempel på den diversifierade kundbasen märks i de slutprodukter som NMV Tunnplåts komponenter används till – solfångare från Absolicon, krockskydd från Gestamp HardTech, garage- och industriportar från Megadoor och stommar och chassi till lastbilspåbyggnader från Berco. För sin största kund, Valutec, med säte i Skellefteå, tillverkar man flertalet av de rostfria komponenter som används till företagets virkestorkar: den rostfria stommen, väggar, tak och portelement samt fläktväggar. Då trähantering ger upphov till en korrosiv miljö är träindustrin en självklar marknad för rostfri plåt och virkestorkar är en viktig produktkategori.

En ny kund som också har rötterna i Västerbottens skogar är Martinsons Såg som är en del av Martinsonskoncernen, en av Sveriges största familjeägda träförädlingsindustrier. För Martinsons tillverkar NMV Tunnplåt kundens egenutvecklade spikplåt i galvaniserad plåt.

De flesta kunderna finns fortfarande främst längs Norrlandskusten men NMV i Luleå märker att intresset har ökat från övriga håll i Sverige.
– Det finns ingen anledning att ett företag i Norrbotten med vår inriktning och kompetens inte ska kunna konkurrera på hela den svenska marknaden. Vi ser stora möjligheter att växa och utvecklas, säger NMV i Luleås vd Tommy Åström. n