Onsdag den 27 / 9 firades SSK 90 år i Sunderby Sportklubb med öppet hus

Söndag den 27 september 1927 samlades man till det första sammanträdet som bildande sunderby sportklubb av Carl Nordvall, Einar Sundvall, Selfrid Nilsson, Otto Nyberg och Helon Nilsson

Sunderby sportklubb ( SSK) är en av Norrbottens största flersektionsföreningar, Sportklubben bedriver idrottsverksamhet inom sex olika sektioner: Basket, hockey, fottboll, skidor,gymnastik och innebandy.

SSK värdegrunder, Glädje och gemenskap, trygghet allas lika värde rent spel och respekt, delaktighet, engagemang och ansvar.