Idégala

Årets gala handlar om idéer

För nästan ett år sedan fick jag frågan från Region Norrbotten om jag ville representera Bröstcancerföreningen Norrbotten i ett projekt. Det var ett projekt som handlar om att ta tillvara på idéer från patienter och närstående som genomgått en cancerresa och självklart tackade jag ja.
Under året har projektledarna Kerstin Lindström och Ulrika Enbom Karlsson hållit mig aktiv som deltagare i projektet. Vi har bl.a. presenterat projektet för Bröstcancerföreningen Norrbottens lokalavdelningar, där vi har inspirerat deltagarna till att ta fram lösningar på många av dom problem vi har lätt att fastna i. Vi har tittat på problemen och ställt frågan hur skulle vi kunna lösa problemet?

Vilka lösningar finns hos er själva?

Ideplats.se är en plattform där idéerna lämnas in och därefter tar projektledaren processen vidare tillsammans med idéägaren. En idé kan vara en ny broschyr eller samtal med en sköterska istället för läkare vid vissa tillfällen i vår cancerresa. Det är viktigt att vi både ser till dom mjuka som hårda idéerna för en bättre vårdplan i framtiden.

Möjliga projekt

Att en förening får ingå i ett projekt händer, men är inte så vanligt. Därför känner jag att mitt engagemang som representant från BCF är extra viktigt både för projektet, men också som en möjlighet att öppna dörrar för fler föreningar att delta i liknande projekt framöver.
Jag känner att vi behöver stärka samarbetet mellan sjukvården och dom olika föreningar som finns i landet. Det gäller att vi tar tillvara på varandras kunskap och erfarenheter för att förbättra den eftervård som vi så väl behöver idag då allt fler får livet tillbaka. Därför är det viktigt att starta fler projekt och samarbeten där föreningar får möjligheten att delta med sin kunskap och erfarenhet.

Min idé en enkel men så värdefull möjlighet

En av mina idéer som jag lämnade in till ideplats.se var att jag gärna hade fått ett omtänksamt häfte i min hand. Ett häfte eller en bok som enkelt kunde svara på frågor som lätt kan uppstå när jag kommer hem eller inför nästa läkarmöte. En bok som kunde kännas som min räddning när stunden kändes svår. En liten bok som var ett samarbete mellan sjukvården och min förening varför fanns inte en sådan eller kanske det fanns en?
Min första uppgift var att kolla med Bröstcancerföreningen och det visade sig att dom höll på att se över sina broschyrer och det lät väldigt intressant och ska följas upp. Därefter dök boken ”Den ofrivillige resenären” upp i min hand och jag kände direkt här har vi något intressant.
Boken kom från ett projekt och boken finns hos några landsting och på deras 1177 sida, men den finns också på cancerresan.se där vi också upptäckte att ytterligare en bok var på gång. Efter ett skypemöte med Göran Patriksson ansvarig för projektet kände vi att nu är vi något på spåren och det här tåget vill vi vara med på.
Det finns många problem och det är lätt att vi lägger vårt fokus där och på vår saknad. Men om jag istället blir nyfiken och funderar på hur skulle jag istället vilja bli bemött eller vad saknade jag på min resa för att hjälpa andra. Då kan många idéer födas fram för en bättre eftervård. Så för egen del känns det så otroligt spännande att se vart mina idéer kommer att ta vägen med hjälp av andras idéer och möjligheter.

Idé gala 25 oktober

Projektet närmar sig sitt slut och vi vill därför avsluta med en gala där vi kommer att redovisa flera av de idéer som kommit in till projektet och där flera av idéägarna kommer att finnas på plats. Vi har även flera aktörer som vill berätta vad som händer inom cancervården idag och vi kommer även att berätta mer om projektet. Som avslutning på galan kommer Katarina Hultling att föreläsa för oss. Kvällen är gratis, men anmälan måste göras via www.ideplats.se

Välkomna till en gala för dig som varit med om en resa, men också för dig som är närstående. En gala för politiker, verksamma inom vården, personal och chefer. Helt enkelt en gala för alla!

Hälsoinspiratören
Tina Persson