Hockeygymnasium för tjejer – efterlängtat gymnasieprogram

Lisa Berglund valde den här säsongen att gå hockeygymnasiet NIU i Luleå.

Barn- och utbildningsnämnden ger Luleå gymnasieskola i uppdrag att ansöka om att få starta en nationell idrottsutbildning (NIU) inom ishockey gällande flickor med start från och med höstterminen 2019.
   Det finns ett stort intresse för Luleå vad gäller ishockey för flickor. En bidragande orsak är den fina elitmiljön Luleå Hockey erbjuder och de framgångar föreningens damlag har i högsta serien.
   Luleå gymnasieskola är sedan 2011 NIU-skola i idrotterna basket, fotboll och ishockey och sedan 2015 även för innebandy, kanot och konståkning. 2015 startades även ett lokalt hockeygymnasium för att kunna möta upp det stora intresset hos ungdomar i Luleå, bland killar och tjejer. Också elever i kommuner utanför länet ansöker om att få börja på Luleå gymnasieskolas lokala hockeyprogram, men har endast möjlighet att bli antagna i mån av plats.

När det gäller nationell utbildning inom ishockey gäller gymnasieskolans nuvarande tillstånd endast för pojkar, medan de andra idrotterna avser både pojkar och flickor. För att erbjuda flickor NIU-ishockey behöver Luleå gymnasieskola ansöka om en nycertifiering, NIU-ishockey för flickor.
   – Vi ser det som viktigt ur ett jämlikhetsperspektiv att det blir en jämnare balans mellan pojkar och flickor när det gäller platser inom våra nationella idrottsutbildningar, säger Carina Sammeli, ordförande i barn- och utbildningsnämnden. Sedan vi startade ett lokalt hockeygymnasium för ett par år sedan finns ett starkt ökat intresse för ishockey bland tjejer.

Idag finns närmaste NIU-ishockey för flickor i Örnsköldsvik, vilket betyder att flickor från Luleå och övriga delar av länet söker dit.
   – Luleå Hockeys fokuserade satsning på dam- och tjejhockey i länet är en av föreningens absolut viktigaste aktiviteter, säger Stefan Enbom, VD Luleå Hockey. Utmaningen är att ge allt bättre förutsättningar för tjejer att spela ishockey.  Idrottande på lika villkor i en jämställd förening är den tydliga målsättningen för Luleå Hockey. En nationell idrottsutbildning för tjejer i länet är då mycket viktigt. Det är glädjande att vi verkar i en modern och framsynt kommun som nu ansöker om ett NIU för tjejer, tycker Stefan Enbom.

NIU-konceptet vid Luleå gymnasieskola förstärker Luleås profil som idrottsstad genom att erbjuda ungdomar möjligheten att kombinera en elitsatsning i sin idrott med studier inom Luleå gymnasieskola.
   – I linje med ett växande Luleå är ett ökat utbud inom NIU-skola positivt eftersom det dels innebär att vi kan behålla elever i Luleå dels att vi får ökad inflyttning av elever till Luleå gymnasieskola, menar Carina Sammeli.

Dam- och tjejhockey i länet är en av föreningens absolut viktigaste aktiviteter, säger Stefan Enbom

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Luleå kommun