Målet – ett grönare flygbränsle

Fredrik Granberg. Foto: Luleå tekniska universitet.

Forskare vid Luleå tekniska universitet deltar i en förstudie för att hitta de mest lovande teknikerna för hållbar produktion av förnybara flygbränslen från skogsråvara. Detta skulle kunna minska flygets koldioxidutsläpp med upp till 80 procent.
   – Syftet med projektet är att erbjuda en lösning där dagens bränsle för inrikesflyget kan bytas ut mot bioflygbränsle. Vi kommer att kartlägga möjliga tekniker för att producera bioflygbränslen från skogsråvara. Dessutom kommer vi studera affärsmodeller för att hantera den högre produktionskostnaden som bioflygbränslen har jämfört med fossila flygbränslen, säger Fredrik Granberg, projektledare vid energiteknik, Luleå tekniska universitet.

Minskat koldioxidutsläpp
Förutom att undersöka möjliga produktionstekniker kommer områden som råvaruförsörjning, logistik och lokalisering att studeras. Fredrik Granberg säger att förnybart flygbränsle kan skapa nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen och stimulera en hållbar tillväxt inom skogsindustrin.
Det skulle också minska miljöpåverkan från den svenska luftfartssektorn, med upp till 80 procent mindre koldioxidutsläpp.
    – Det krävs normalt rätt stora produktionsanläggningar för att kunna få lönsamhet, vilket i sin tur innebär stora investeringar med riskexponering. Det här projektet fokuserar på två nycklar till att minimera risktagandet, nämligen att demonstrera tekniken samt nya affärsmodeller, där allmänhetens vilja att flyga grönt kopplas till nödvändiga investeringar, säger Fredrik Granberg.

Hoppas på efterföljande projekt
Kollegan Elisabeth Wetterlund, biträdande universitetslektor vid Luleå tekniska universitet, kommer också att arbeta med förstudien. Fredrik Granberg hoppas de kan fortsätta med efterföljande projekt efter det att förstudien är klar.
    – Vi hoppas få fram ett bra resultat där vi får möjlighet att demonstrera konceptet i ett efterföljande projekt. Långsiktigt så är målet att utveckla och demonstrera lösningen vi kommer fram till i förkommersiell skala, och ge förutsättningar för den första stora kommersiella anläggningen, säger Fredrik Granberg.

Källa: Luleå tekniska universitet.