4.000.000 kronor finns avsatta som sökbara medel

Sociala investeringar ska utgöras av längre och mer omfattande projekt med fler krav vad gäller projektuppbyggnad och slutredovisning. Folkhälsoinsatser är kortare projekt och lättare att söka.

Kommunala förvaltningar och bolag, organisationer, föreningar och andra aktörer kan söka medel tillsammans. Alla projekt inom Sociala investeringar och Folkhälsoinsatser ska ske i samverkan med kommunala verksamheter.

Har du en projektidé kan du läsa mer om ansökan här.