Kul(-tur)helg för ungdomar på Vallens miljöskola

– Vi inledde lägret på fredag kväll med middag och sociala aktiviteter, berättar Leyli Afsahi. Lördagens program innehöll workshops i teater, dans och foto samt en grupp som spelade gitarr och sjöng. På söndag förmiddag fortsatte vi med workshops, åt lunch och därefter hjälptes vi åt att med städningen innan vi åkte hem igen.

Joakim Hellgren, lektor och verksamhetsutvecklare vid Kulturskolan i Luleå och samordnare Sam Brismo, Kulturskolan är ett par av initiativtagarna till ansökan om medel för projektet ”the hundreds”.

– Det finns några grupper av ungdomar som vi har svårare att nå idag, exempelvis de ensamkommande barnen och andra nyanlända, berättar Joakim Hellgren. Det vill vi ändra. Med hjälp av de här projektpengarna, får vi möjlighet att prova nya ämnen och kursupplägg för att nå nya målgrupper. Det är uppenbart att nyanlända ensamkommande inte har samma möjligheter att delta exempelvis i Kulturskolans verksamhet.

– Vi ser olikheter som en tillgång i mötet mellan människor och vill lyfta fram den mångfald som finns i Luleås skolor, säger samordnare Sam Brismo. En viktig uppgift för Kulturskolan är därför att informera om och låta ungdomarna möta och pröva på vår verksamhet.

Kontakt
Sam Brismo, samordnare Kulturskolan i Luleå, 072 – 539 06 04
Leyli Afsahi, musiklärare Kulturskolan i Luleå, 072 – 210 50 11
Joakim Hellgren, lektor, verksamhetsutvecklare Kulturskolan i Luleå,
070 – 628 26 06