Stödmaterial för samtal med nyanlända barn, elever och föräldrar kring ämnet idrott och hälsa

– Nyanlända elever och familjer har andra erfarenheter med sig och det kan ibland ta lång tid att förstå skolan och samhället i Sverige. Att idrott och hälsa är ett skolämne liksom matematik och att man behöver kunna simma är inte självklart för alla. Flickor och pojkar tillsammans i undervisning och simhall är inte vardag i alla länder. Önskan om könsseparerad undervisning dyker upp då och då – också bland icke-nyanlända elever, berättar Viktoria Björklund, chef vid Flerspråkcentrum.

– Materialet är ett stort steg framåt för att möjliggöra integration för nyanlända, säger Fadi Tuoma, studiehandledare i arabiska. Det är viktigt att informera om vad elever har för rättigheter i svensk skola. Jag är mycket stolt över att ha varit delaktig i arbetet.

Stödmaterialet har utvecklats utifrån att önskemål kommit från vårdnadshavare om könsseparerad undervisning. Information om var stödmaterialet finns publicerat på kommunens intranät har gått ut till berörda förvaltningar och deras personal. Där finns även ett material att använda för att processa icke-könsseparerad simning och idrott.

–Utbildningen i Sverige ska vara likvärdig för pojkar och flickor. Lösningen är inte att tvinga alla ut i simbassängen dag ett. Man måste kanske jobba med förståelse och motivation med elever och föräldrar. Man kan behöva visa, göra besök, prata om kläder och beteende, säger Susanne Karmefjord och Ingrid Lövgren, metodutvecklare vid Flerspråkscentrum.

Skolan i Luleå jobbar proaktivt på många nivåer med att integrera våra nyanlända lulebor, menar Viktoria Björklund. För att man ska kunna integreras och förstå sitt nya svenska sammanhang måste man problematisera de här. Kan man prata klarspråk tidigt så undviker man många missuppfattningar.

Saeideh Fili, modersmålslärare i persiska:– Det här materialet kan hjälpa många nyanlända elever att få mer kunskap om hur den svenska skolan fungerar. Det handlar om att skapa en skola där alla barn och ungdomar kan växa, trivas och utvecklas.

Nagat Moussa, modersmålslärare i somaliska håller med.
– När man är ny i ett land behöver man information på sitt modersmål och våra översättningar och inläsningar i olika språk kan vara till hjälp. Man förstår betydelsen av att kunna simma och man kan avdramatisera hinder som man har tagit med sig från hemlandet.

 Detta inlägg finns i sin helhet på Luleå kommun (Nyheter) hemsida http://www.lulea.se/