Öppen isvak vid VA arbete Gültzauudden

Vi utför reparationsarbete av Vatten – och avloppsledningar vid slutet av Repslagargatan på Gültzauudden, vilket innebär att det är en öppen isvak där vägen möter vattnet. Håll ett extra öga på barn och djur i området. Arbetet pågår till 1 maj.

 Detta inlägg finns i sin helhet på Luleå kommun (Nyheter) hemsida http://www.lulea.se/