Kvällens Matchvärd – Din Förlängda Arm

Din Förlängda Arm representerades under måndagskvällen av Sylvester Sandberg och mamma/verkställande direktör Ann-Cathrine. Sylvester valde att dela ut presenter och blommor till Quinton Upshur och kalixbon Daniel Eliasson.

Foto: Mattias Pettersson, BC Luleå

Kvällens Matchvärd är vår lokala samarbetspartner – Din Förlängda Arm

När Peters Näslunds sambo fick MS under 1997 insåg paret snabbt att den kommunalt skötta assistansen inte fungerade enligt deras önskemål och behov. Peter som kört handikappbuss under flera år kände till många anhöriga och personer med funktionsnedsättningar som befann sig i samma situation. Ur behovet växte tanken på ett privat assistansföretag med kundens behov i centrum.
Din Förlängda Arm grundades 2003 med ett tiotal kunder. Sedan starten har DFA strävat efter familjära och personliga relationer till våra kunder. Det är även viktigt att vår personal har anknytning till området och/eller egna anhöriga med funktionshinder. På så sätt bibehålls känslan, omtanken och förståelsen för kundens situation.
Peter Näslund avled 2012 men företaget drivs vidare i hans anda genom Ann-Catrine ”Anki” Sandberg som har varit med sedan starten. Bolaget ägs av Peters dotter.

Det lilla företaget med den stora kompetensen

Vi vet att assistansen aldrig ser likadan ut hos våra kunder, vår uppgift är att tillgodose just dina egna behov. För att tillmötesgå dina behov har vi en mycket bred kompetens inom företaget t.ex.:

– Basutbildning för personliga assistenter

– Tecken som stöd

– Lyftteknik

– Hjärt och lungräddning

– Arbetsmiljö

– Konflikthantering

– Lex Sarah och Lex Maria

– Ledningssystem enligt socialstyrelsen

– Sjukgymnastik

– Taktil massage

– Dokumentation

Flera i vår administrativa personal lever med anhöriga som har personlig assistans, allt från små barn till vuxna. Det ger oss en förståelse för och insyn i både svårigheter och möjligheter med personlig assistans. Välkommen att fråga oss, vi hjälper gärna till med angelägenheter utanför assistansen t.ex. bilstöd, vårdbidrag, handikappersättning, bostadsanpassning o. dyl.

Vi är det lilla företaget med den stora kompetensen – det är vår styrka.

Välkommen till oss på Din Förlängda Arm. Många väljer oss för våra egna erfarenheter av att vara förälder till ett barn med funktionsnedsättningar. Vi vet vad det handlar om, vilka hinder du möter i vardagen och vad du förväntas orka med.Länk: Din Förlängda Arm

 Detta inlägg finns i sin helhet på BC Luleå hemsida https://www.bclulea.se/