Robin vill skapa möjligheter

Vad gör du på jobbet?
Jag är projektledare och därmed lite av spindeln i nätet i olika evenemang. Mina ansvarsområden är allt ifrån avtalsskrivning, konceptutveckling, kommunikation, områdesplanering till trygghetsarbete och avfallshantering. Allt sker i samarbete med föreningar och entreprenörer som deltar i de olika arrangemangen.

Vad har du för bakgrund?
– Jag har examen i Upplevelseproduktion från Luleå tekniska universitet. Efter det arbetade jag ett tag med ung företagsamhet innan jag statade ett eventföretag här i Luleå. Det drev jag i sex år innan jag blev anställd på Luleå kommun. Jag hade då arbetat med Hamnfestivalen som konsult i två år, så det kändes helt rätt att avsluta min egen rörelse och bli kommunanställd.

Vad är det bästa med ditt jobb?
– Det är nog att det vi gör spelar stor roll för både Luleåbor och besökare. Också det att jag träffar otroligt många kreativa och intressanta människor ur olika yrkesgrupper och branscher och det är väldigt stimulerande.
– En annan sak jag brinner för är att hjälpa unga arrangörer. Coacha och stötta. Skapa möjligheter.

Är arbetet säsongsbetonat?
– Ja, eftersom de flesta evenemang sker under sommarhalvåret så görs den mesta planeringen och efterarbetet under hösten och tidiga vintern.

Efter tio år som Luleåbo, vad är det bästa här?
– Då svarar jag direkt; Niporna i Karlsvik. Det är en helt magisk natur där. Annars är jag faktiskt både sport- och kulturintresserad. Och det måste jag säga, här finns ett bra utbud av allt.

Om du tittar framåt i tiden?
– Då jobbar jag kvar på Luleå kommun. Den evenemangsstrategi som vi just nu håller på att ta fram är klar och vägleder oss i arbetet. I framtiden kommer vi nog också att satsa ännu mer på evenemang på isen. Där finns det otroligt mycket mer vi kan göra.

 

 Detta inlägg finns i sin helhet på Luleå kommun (Nyheter) hemsida http://www.lulea.se/