Laga Kraft: Utökning av Porsödalens industriområde med plats för ny brandstation

Förslag till detaljplan för del av Porsödalen, del av Ytterviken 17:32 m.fl. Kv. Risslan. SBF 2016/393

 Detta inlägg finns i sin helhet på Luleå kommun (Nyheter) hemsida http://www.lulea.se/