Avloppsledning vid Ingridshem är nu lagad

Rekommendationen om att inte bada längs sträckan Gammelstad – Gäddviksbron kvarstår dock till dess att prover bekräftat god badvattenkvalitet.
– Vi tar prover i morgon och skickar dem för analys till ett laboratorium i Umeå och räknar med att få svar på dessa fram emot helgen eller senast under början av nästa vecka, säger Petra Viklund.

Bakgrund

Sent under måndagskvällen uppmärksammades att orenat avloppsvatten läckte ut från en avloppsledning och rann direkt ut i Luleåälven. Personal från Luleås VA avdelning försökte initialt att spola upp stocken som befarades vara orsaken till läckaget. Man gjorde därefter en filmning i ledningen och upptäckte då att hela röret rasat samman. Detta bidrog till att intaget av vatten från Luleåälven till Gäddviks vattenverk som en säkerhetsåtgärd stängdes omedelbart. Anledningen till raset av ledning beror på ålder och den sträckan ingår sedan tidigare i åtgärdsplanen i vatten och avloppsledningsnätet.

 Detta inlägg finns i sin helhet på Luleå kommun (Nyheter) hemsida http://www.lulea.se/