Är du elev som lämnar åk 6-9 grundskolan eller åk 1-2 gymnasiet?

 Detta inlägg finns i sin helhet på Luleå kommun (Nyheter) hemsida http://www.lulea.se/