Risk för brand i skog och mark

Iaktta stor försiktighet om du ska elda och tänk på att endast elda på platser utformade så att elden inte kan sprida sig. Alla typer av eldhärdar (grillar, eldstäder, campingkök eller motsvarande) bör vara placerade på ett eldsäkert underlag (hällar, sandmark eller liknande).

Var också försiktig med cigarettfimpar och till exempel verktyg som kan slå gnistor.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) uppmanar sedan tidigare allmänheten till stor försiktighet i skog och mark.

 Detta inlägg finns i sin helhet på Luleå kommun (Nyheter) hemsida http://www.lulea.se/