Centrum i centrum

– Om man tänker tanken att de bussresenärer som har tillkommit hade suttit i bilar istället för på bussar hade framkomligheten för bilarna inte varit möjlig. Tänk dig köbildningen på Bodenvägen med alla dessa bilar. Även om man teoretiskt kan bygga om bilvägarna som leder till stan, så ser centrumgatorna ut som de gör och husen ligger där de ligger, säger Göran Gabrielsson, samhällsstrateg infrastruktur på Luleå kommun.

Än så länge har ökningen av lokaltrafiken gått obemärkt förbi. Att man som bilist inte har märkt hur många fler människor som åker buss beror på att det är 30 gånger så effektivt att förflytta människor med buss jämfört med bil, sett till ytan.

– För den som saknar alternativ till bilen är det bästa som kan hända att andra bilister börjar cykla och åka buss. Att kollektivtrafiken ökar står inte i motsättning till bilkörning. Så länge det finns privatbilar kommer Luleå inte att ha ett bilfritt centrum, säger Göran Gabrielsson.

Centrum är Luleås viktigaste plats för arbete, bostäder och handel. Det är en speciell kombination som kräver att stora trafikflöden ska fungera. Befolkningen i Luleå kommer att fortsätta växa. Nu byggs flera hundra bostäder. Luleå beräknas öka i befolkning med 600 personer per år och man arbetar för en ännu större ökning. Då är kollektivtrafiken förutsättningen för att transportera Luleåborna till och från centrum.