Start Bloggar - Luleå Style - Kulturmiljö vid Norrbottens museum

- Kulturmiljö vid Norrbottens museum

Välkommen till Kulturmiljö vid Norrbottens museum "samlingssida" hos Luleå Gratistidning - BLOGGAR LULEÅ STYLE. Nedan listas de senaste inläggen. I "sidofältet" till höger visas annan relaterad information. Besök Kulturmiljö vid Norrbottens museum egen bloggsida - klicka på länken till höger.

Holger Larsson i Svartbyn, Överkalix, är en samlare av bland annat traktorer och klockor. Det mekaniska intresset började tidigt. Redan vid 10 års ålder började Holger att byta grejer med sina klasskompisar. Det kunde vare en handbroms mot tidningar,...
Detta bildspel kräver JavaScript. https://norrbottensmuseumarkeologi.files.wordpress.com/2018/04/s1a2_aareavaara.mp3 I det andra avsnittet av Kulturarvspodden reser vi 10 600 år tillbaka i tiden och den allra äldsta stenåldern, tidigmesolitikum. Vi besöker Aareavaara, en by omkring 3,5 mil norr om Pajala där arkeologerna Olof Östlund och...
Förra veckan fick vi läsa om de fartyg som förlist (och ibland medvetet sänkts) längs Norrbottens kust. Denna vecka ska vi fortsätta på det maritima temat, fast titta närmare på sjöfartens spår i brytningspunkten mellan vatten och land. Hoppa...
Under hösten 2016 genomförde länsstyrelsen i Norrbotten ett projekt för att skapa bättre förutsättningar för att förvalta och skydda det maritima kulturarvet och speciellt de fysiska lämningarna efter maritim verksamhet som föregått i länet. Ett av målen med projektet...
I höstas genomförde Norrbottens museum en arkeologisk räddningsundersökning av en sönderkörd boplats strax utanför Kalix. När boplatsen besöktes hösten 2016 i samband med fältförsök med arkeologiska sökhundar tillsammans med Åkes Hundtjänst, noterade vi att boplatsen var skadad av terrängkörning....
Utvalda upplevelser från några år med Norrbottens museum Här följer ett axplock av erfarenheter och reflektioner från några händelserika år vid landets nordligaste länsmuseum som jag har haft förmånen att tjänstgöra vid under åren 2006-2018. Urvalet är högst personligt och...
Under mer än ett halvt årtusende var galgbacken en lika verklig och välbesökt plats som torget eller kyrkan och bödeln utförde där sina sysslor likt skomakaren, snickaren eller tunnbindaren gjorde på sitt håll. Lika skrämmande som fängslande bidrog han...
2018 är kulturarvsår i Europa och Norrbotten har utnämnt 2019 till ett regionalt kulturarvsår. Det är ett mångfacetterat kulturarv vi har i Europa med gemensam historia och gemensamma värderingar. I hela Europa finns 453 registrerade världsarv varav 14 i Sverige...
Sedan mitten av november månad år 2017 har vi, avdelningen Bildarkiv & Samlingars föremålsassistenter (Emil & Lena), arbetat med ett föremålsvårdsprojekt i magasinen på Björkskatan, som har involverat inventering och rengöring av diverse olika kulturhistoriska föremål. Dessa föremål är...
Den industriella revolutionen är en av de mest omfattande historiska förändringsprocesser vi känner till. Kanske är det bara dagens digitala revolution som är mer genomgripande än det tidigmoderna samhällets industrialisering? Det är allmänt känt att den industriella revolutionen startade i...
Kulturmiljö vid Norrbottens museum
Aktuellt om Norrbottens förhistoria, historia och nutid

tidigare inlägg