Start Bloggar - Luleå Style - Kulturmiljö vid Norrbottens museum

- Kulturmiljö vid Norrbottens museum

Välkommen till Kulturmiljö vid Norrbottens museum "samlingssida" hos Luleå Gratistidning - BLOGGAR LULEÅ STYLE. Nedan listas de senaste inläggen. I "sidofältet" till höger visas annan relaterad information. Besök Kulturmiljö vid Norrbottens museum egen bloggsida - klicka på länken till höger.

2018 är EUROPAÅRET FÖR KULTURARV, och det ger oss anledning att reflektera över i vilket förhållande vi egentligen stått till Europa genom historien. Ofta läser och skriver vi om Norrbotten som en särskild provins i periferin. Vi brukar säga att...
Under två intensiva veckor vid månadsskiftet september-oktober 2017, genomförde Norrbottens museum en räddningsundersökning av en sönderkörd boplats strax utanför Kalix. Redan hösten 2016 besökte undertecknad boplatsen tillsammans med dåvarande kollegan Olof Östlund, och vi genomförde då de första fältförsöken...
Det här blir tredje året i rad som jag får äran att skriva årets sista blogginlägg. Även i år tar jag hjälp av mina kollegor för sammanfatta det år som gått. Det känns som att 2017 har gått väldigt...
Hej på er. Flitens lampa lyser över Norrbottens museum så här i juletider. Det är mycket som ska hinna avslutas innan nyår och mycket som ska planeras inför nästa år. Som omväxling tänkte jag presentera ett lite udda föremål...
Hej! Jag heter Anna Rimpi och har fått äran att gästblogga denna vecka. Jag är arkeolog med ett förflutet på Norrbottens museum men även vid Länsstyrelsen i Norrbotten. Idag är jag verksam i eget konsultföretag samt som administratör/ kulturmiljöansvarig...
Förra veckan åkte avdelning Kulturmiljö vid Norrbottens museum på resa till Uleåborg. Under två dagar träffade vi kollegor och besökte museer för att lära känna varandra och vad vi gör på varsin sida om Bottenviken. Med på turen var...
Den här veckan tänkte jag skriva lite om vårt arbete i de arkeologiska magasinen på Norrbottens museum . I början av sommaren så var vi två arkeologer som blev anställda, främst för att det behövdes mera folk inför den...
Många fornlämningar skadas av skogsbruket genom bland annat körspår och markberedning. Ofta skadas de fornlämningar som inte är synliga för blotta ögat mer än t.ex. fångstgropar som vi kan se ovanför markytan. Boplatslämningar från förhistorisk tid ligger i regel direkt under...
Övertorneå kommun – där ängslador, strandängar, skogsområden och Tornedalsgårdar är en naturlig del av landskapet, har under sommaren och hösten inventerats av Norrbottens museum. Anledningen är kommunens önskan om en kartläggning av de kulturmiljövärden som finns i kommunen.Då arbetet...
Kom till Norrbottens museum och ta del av en eftermiddag med föreläsningar där Silvermuseet i Arjeplog presenterar nya och mycket intressanta resultat från senaste årens tvärvetenskapliga forskningssamarbeten. Forskningen belyser kulturarv, landskap och identitetsprocesser i norra Fennoskandien 500-1500 e. Kr. Resultaten fördjupar...
Kulturmiljö vid Norrbottens museum
Aktuellt om Norrbottens förhistoria, historia och nutid

tidigare inlägg