Start Locals - Luleå Kommun

- Luleå Kommun

Välkommen till Luleå kommuns "samlingssida" hos Luleå Gratistidning. Nedan listas deras senaste inlägg. I "sidofältet" till höger visas annan relaterad information. Besök Luleå kommuns egen hemsida - klicka på logotypen till höger.

Anmäl dig till ABC – på lätt svenska

ABC är gruppträffar för alla föräldrar som har barn i åldern 3-12 år. Träffarna handlar om hur man kan förbättra relationerna i familjen. Träffarna är för dig som kommer från ett annat land och som förstår och kan prata lätt svenska. Är du intresserad av...

Hur vill du kontakta socialtjänsten – kom och berätta för oss

Hur upplever du kontakten med oss som arbetar vid socialtjänsten i Luleå kommun? Vi vill ta del av dina upplevelser och erfarenheter samtidigt som vi hoppas att du vill berätta för oss hur vi kan bli bättre på att bemöta dig. Vi vill också veta...

Nu finns fler möjlighet att söka projektmedel för Folkhälsoinsatser

Medlen riktar sig främst till insatser för barn, unga och unga vuxna. Syftet med projekten är en bättre och mer jämlik hälsa. Föreningar, bolag, organisationer och andra aktörer kan tillsammans med kommunen göra ansökningar om max 100.000 kronor. Mer information

Besök rekryteringsmässan i Luleå

För tredje året i rad arrangerar Arbetsförmedlingen tillsammans med Luleå Kommun en mötesplats på Luleå Energi Arena för arbetsgivare och dig som söker nya utmaningar, är arbetssökande, studerande på LTU eller gymnasiet. Läs mer om rekryteringsmässan.

Roger Danell blir vd för Luleå kommunföretag AB

I Luleå kommunföretag AB ingår sex helägda dotterbolag, vilka spelar en viktig roll för Luleås utveckling. För flera av bolagen väntar nya utmaningar och inriktningar. Luleå Energi står inför viktiga vägval i samband med en förändrad energimarknad och både Luleå hamn och LLT behöver göra...

Förskolan förbereder inför tvåspråkiga enheter i samiska och meänkieli

För bästa kvalitet och forskningsgrund i arbetet har en delegation från förskolan och Flerspråkscentrum varit på besök i Uppsala för att knyta kontakt med professor i nationella minoritetsspråk – Leena Huss, som varit med och utvecklat Forum för nationella minoriteter i Sverige (NAMIS). Förutom...

Varm och torr cykel! Nu kan du parkera din cykel i Kulturens Hus parkeringshus

Luleå kommun underlättar för dig som vill cykla året om och gör det lite lättare att välja cykeln i alla väder. Önskemålet om att cyklister ska ha tillgång till en skyddad plats att parkera sin cykel framkom under höstens cykelforum. En idé som vi givetvis...

  Var en #BussigKompis!

Vi vill få fler att välja bussen istället för bilen och behöver din hjälp. Värva en eller flera personer som idag är bilister och alltså inte åker buss genom att nominera och svara på några frågor om varför du tycker att just hen ska börja...

Detaljplaner, samverkansavtal, utvecklingsplan

Arbetsplatser och bostäder Kommunfullmäktige föreslås anta detaljplanen för del av Porsön där Porsödalens industriområde kan utökas under förutsättningen att genomförandeavtal undertecknas. Syftet med planen är att här etablera brandstation och SOS Alarm (se bild) samt eventuellt återvinningscentral och återvinningsmarknad. Ett genomförande av detaljplanen möjliggör för...

Ökad maxvikt till 4 ton på isvägen till Sandön

Kör försiktigt och följ skyltning. Bärigheten kan förändras och det är alltid skyltning som gäller. Isvägen kan även stängas vid mycket flödvatten, regn, snöfall med mera. Maxvikt för fordon på isvägen är 4 ton. Läs mer om vad som gäller för att färdas tryggt på våra isvägar.

Tidigare inlägg