Start Locals - Luleå Kommun

- Luleå Kommun

Välkommen till Luleå kommuns ”samlingssida” hos Luleå Gratistidning. Nedan listas deras senaste inlägg. I ”sidofältet” till höger visas annan relaterad information. Besök Luleå kommuns egen hemsida – klicka på logotypen till höger.

På språng till framtiden

Teknikens hus är också ett viktigt komplement till skolan. Omkring 15 000 elever från hela Norrbotten kommer varje år för att lära sig mer om teknik, naturvetenskap och matematik. Sveriges bästa science center I år utsågs Teknikens hus, för nionde året i rad, till Sveriges bästa...

Innovationer för framtidens vardagscykling!

Skulle en app med plogstatus göra att du cyklade mera på vintern? Eller att tävla i ett spel längs vägen där du cyklar? På Cykelforum leder Emil Törnsten från Cykelfrämjandet en workshop på detta tema och inleder med att berätta om det senaste på området. Kom...

Elitsa och Ivan väcker bördig jord till liv igen

Det var nog flera omständigheter som föll samman för att Elitsa och Ivan skulle kunna odla i sluttningen vid Råneälven i Prästholm. Marianne Holmfrid från Södra Prästholm äger marken och ville överlåta den till odling. – Vi behöver ju odlare, hur ska vi annars försörja...

Ärenden till kommunstyrelsens arbetsutskott

Förslag till ändrad rådsstruktur Fyra kommunala råd ska ersätta de befintliga tre råden plus landsbygdskommittén. Staben för kvalitet och samhällsutveckling föreslår att föreningar som företräder pensionärer, utrikesfödda, boende på landsbygden och personer med funktionsnedsättning ska ges utrymme i varsitt råd. Syftet med pensionärs-, invandrar-, tillgänglighets- och...

Rajib satsar på ”Korta Vägen” för jobb i Luleå

– Jag trivs här och hoppas få arbete så att min fru Mira Roy och jag kan stanna, säger han. Att vi möts på platskontoret för Risslan, som är Luleå kommuns gemensamma arbetsplats med PEAB inför bygget av den nya tomten för den nya brandstationen,...

Länsstyrelserna söker nya begravningsombud

Länsstyrelsen förordnar i regel ett begravningsombud per kommun. Begravningsombudet ska vara en för uppdraget lämplig och kvalificerad person. Vid bedömningen ska hänsyn särskilt tas till kunskaper inom ekonomi samt till kunskaper om och förståelse för olika religioner, livsåskådningar och begravningsseder. Alla kommuner, andra trossamfund än...

Satsningar för Luleås tillväxt fortsätter

För kommande år budgeteras nettoinvesteringar på 805 miljoner kronor, knappt en miljard kronor för åren 2020 och 2021. – De höga investeringarna är helt nödvändiga för att trygga Luleås tillväxt. Va-nätet Östra länken är en förutsättning för det. Vi behöver dock växla upp arbetet med...

Samråd: Förtätningar av bostäder på Björkskatan

Planområdet är beläget i stadsdelen Björkskatan mellan Vårvägen och Midsommarvägen. I dagsläget består området av grönytor, en tennisplan och en grusplan och intilliggande bebyggelse utgörs av friliggande villor.Detaljplanens huvudsakliga syfte är att pröva förutsättningarna för att möjliggöra bebyggelse med flerfamiljshus. Planläggningens huvudsakliga syfte är att...

Förtätningar av bostäder på Björkskatan

Planområdet är beläget i stadsdelen Björkskatan mellan Vårvägen och Midsommarvägen. I dagsläget består området av grönytor, en tennisplan och en grusplan och intilliggande bebyggelse utgörs av enfamiljshus.Detaljplanens huvudsakliga syfte är att pröva förutsättningarna för att möjliggöra bebyggelse med flerfamiljshus. Aktuella handlingarMinnesanteckningarMöte med närboende 2017-03-01  Vid funderingar...

Skolan i Luleå utmärker sig under Code week

Aktiviteterna kan handla om allt från att se ett utbildningsprogram om programmering till att besöka företag eller göra färdiga övningar enligt de tips som Agneta Hedenström och Lena Heikka, verksamhetsutvecklare i grundskolan, tagit fram i en folder. Målet är att Luleå ska utmärka sig både...

Tidigare inlägg