Start Locals - Luleå Kommun

- Luleå Kommun

Välkommen till Luleå kommuns "samlingssida" hos Luleå Gratistidning. Nedan listas deras senaste inlägg. I "sidofältet" till höger visas annan relaterad information. Besök Luleå kommuns egen hemsida - klicka på logotypen till höger.

Vägavstängningar under Luleå Hamnfestival

Snart är det dags för årets upplaga av Luleå Hamnfestival. Arrangemanget hålls längs kajen mot Norra Hamn och en bit upp längs Bodenvägen. Detta innebär att flera gator i centrala stan berörs av avstängningar. Vill du veta vilka ? Läs vidare.

Bortglömd anmälan skickas till IVO

Anna Fors är verksamhetschef inom vård och omsorg. Hur har ni kunnat glömma att skicka in anmälan till IVO? – Vi upprättade en avvikelse enligt våra rutiner och en Lex Maria som vi av något skäl inte skickade in. Jag kan inte se det på något...

Avslutning på Cykelskolan i Råneå!

Naturskyddsföreningen var även på plats och deltagarna fick bland annat lära sig mer om sju av ängsblommorna, passande nog inför midsommarfirandet. Att känna friheten på cykeln är nu verklighet för fler! Heja Råneå! I slutet av augusti och september kör vi cykelskolor på Hertsön och...

Cykelkalas på Sommargatan

150 tårtbitar försvann snabbt och Cykelstället bistod ävenmed cykelreparationer under dagen. Ferieungdomarna som arbetar på Sommargatan hjälpte barnen i cykelsafarin, delade ut ballonger och enkäter blad besökarna. Tanken med enkäterna är att under hela sommaren kontinuerligt följa upp vad Luleåborna tycker om Sommargatan. Dessutom finns...

Kullens förskola heter den nya förskolan på Hertsön

Det är förskolorna Norrgården och Hertsölund som flyttar ihop i den nya förskolan som byggts på Hertsön där tidigare Hertsölunds förskola låg. Förskolan ska innehålla sex avdelningar och öppning planeras till årsskiftet. Under våren har allmänheten fått komma med namnförslag för att ge förskolan ett nytt gemensamt namn....

Blåljuskollen – kartor som räddar liv

Luleå kommun har som en av de första kommunerna i Sverige genomfört Blåljuskollen. Blåljuskollen är ett projekt som säkerställer att kommunen levererar korrekt kartinformation kring vägar, leder, byggnader och anläggningar till Trafikverket och Lantmäteriet.

Nu inventeras mottagningsköken

Luleå kommun har ett avtal med Piteå kommun som ska leverera 745 000 portioner mat per år till alla äldre i hemtjänsten och vård- och omsorgsboenden från och med februari år 2019. Margareta Galming och Björn Johansson inventerar nu standarden på köken inom äldreomsorgen. – Maten...

Antagande: Ängesbygården, bostad med kulturmiljövärden

Planområdet är den tomt som Ängesbygården står på. Syftet med detaljplanen är att säkerställa arkitektur- och kulturhistoriska värden och att bekräfta pågående användning genom att ändra användning från allmän platsmark för park och plantering till kvartersmark för bostäder. Byggnaderna är utpekade i inventeringen för Riksintresse...

Viktigt att ha fokus och se helheten

Vad gör du på jobbet? – Jag är ansvarig för delmålen som berör kost, bemanning och kompetens. Konkret innebär det att jag ska skapa en kostnadseffektiv och hållbar produktions- och logistiklösning för kosten till äldre. Och även att säkerställa en god arbetsmiljö för socialförvaltningens anställda...

Tidigare inlägg