Granskning: Ändring som medger vinterträdgård för trygghetsboende

Planområdet för ändring utgör området avsett för kategoriboende/trygghetsboende i kvarteret Daggkåpans norra del. Detaljplaneändringens syfte är att möjliggöra loftgångar till husen, en restaurangverksamhet i entréplanet och en inglasad vinterträdgård mellan husen. Detaljplaneändringen handläggs enlig plan- och bygglagens regler för standard planförfarande. Detta innebär att ändringen inte...

Luleå får miljoner i byggbonus och fortsätter växa

Byggbonusen är ett statsbidrag för att stimulera bostadsbyggandet och betalades ut för första gången 2016. I år sökte Luleå bidrag för 708 bostäder och beviljades ett stöd på 15 748 607 kronor*. Pengarna ska främst användas till finansiering av bosättningsuppdraget. – Ett av kommunens viktigaste...

Vital 20-åring – nyfikenheten är kraften

- Stort lycka till i ert fortsatta och viktiga arbete, önskade skolchefen. - Ni är fantastiska! Jag är såååå stolt över er allesammans och ert engagemag, förklarade verksamhetschef Annica Backman. Ina Mellberg, samordnare för nätverket lovade att forsätta hålla lågan brinnande. - Vi jobbar för att...

Underhåll av gång- och cykelvägar vintertid

Under perioden 1 november-15 april har vi personal i beredskap för att sköta om våra gator. Gång- och cykelvägar har en egen prioriteringsordning. Här kan du läsa om hur vi jobbar med snöröjning samt se våra plogningskartor över prioriterade gång- och cykelvägar vintertid.   

IVO: Kommunens åtgärder vid Fyrens korttidsboende är tillräckliga

IVO-kritiken bestod i att Fyrens korttidsboende, där personer med demenssjukdom vistas, skulle bemannas nattetid på ett sådant sätt att personalen utan dröjsmål kunde hjälpa och stödja de boende. Luleå kommun svarade IVO att man ansåg att den bemanning som fanns var tillräcklig, vilket IVO inte...

Hästar till hjälp vid skogsvård kring Trolltjärnen

När området i anslutning till Trolltjärnen på Bergnäset ska gallras under nästa vecka, v.48 kommer det att ske på ett skonsamt sätt för miljön. En liten skördare kommer att användas för avverkningen och sedan kommer virket att köras ut med hjälp av hästar. Tänk på...

Lärorikt Cykelforum

Det var överlag en positiv och utvecklingsriktad stämning som präglade dagen och många idéer och tankar lyftes fram. – Vi är glada över att det var så många som kom, liksom engagemanget hos dem som var med. Nu ska vi gå igenom alla förslag och...

Årets medarbetarstipendium går till …

Medarbetarstipendiet har instiftats för att synliggöra kvaliteten och det goda arbetet som utförs i kommunens verksamheter. Stipendiet ska användas för aktiviteter i utvecklingssyfte. Stipendiekommitténs motivering: Marja-Leena utmärker sig som en härlig lagspelare som alltid sätter verksamheten och uppdraget först. Hon brinner för Medborgarkontorets funktion och betydelse. Hon...

Luleås cityindex presenteras 8 december

Cityindex är en ny rapport som beskriver nuläget och utvecklingen inom handel, restaurang, hotell och kommersiell service i stadskärnan. Det har skrivits mycket om hoten mot stadskärnan från både externhandel och e-handel. Samtidigt utmålas stadskärnan som förloraren i kampen om konsumenterna. Vad är egentligen...

Här är dom – årets Vintertrampare

Närmare 600 personer ansökte men endast tolv blev utvalda till att bli Vintertrampare, det vill säga anta utmaningen att vintercykla i Luleå mellan december och april.– Det är ett härligt gäng i blandade åldrar och med olika förutsättningr som verkligen ser fram emot utmaningen,...

Tidigare inlägg