Start Locals - Luleå tekniska universitet

- Luleå tekniska universitet

Välkommen till Luleå tekniska universitets ”samlingssida” hos Luleå Gratistidning. Nedan listas deras senaste inlägg. I ”sidofältet” till höger visas annan relaterad information. Besök Luleå tekniska universitets egen hemsida – klicka på logotypen till höger.

Symposium om kropp och lärande

– Vi uppfattar världen runt oss genom våra kroppsliga sinnen, och vår tolkning av information kanaliseras också genom kroppen. Vi brukar vara medvetna om detta i förhållande till praktiskt lärande som hantverk och musikproduktion, men vi är inte lika bra att tänka på kroppen...

Kungligt prisad för pedagogiska insatser

Göran Lagervalls Musikstipendium Utdelas årligen till lärare vid någon av landets musikhögskolor för betydelsefulla pedagogiska insatser efter beslut i akademiens styrelse. Prissumman uppgår till 25 000 kronor. Motivering "Med nyfikenhet, energi och ett brett kunnande är Björn Hällis en drivande kraft i utvecklingen av nya undervisningsformer och metoder...

Tilldelas Piteå kommuns kulturpris

Juryns motivering "David Myhr är en artist och låtskrivare som slog igenom i det Piteåbaserade bandet The Merrymakers på 90-talet. Yrkesmässigt är han knuten till LTU men har numera sin bas i Stockhom. Parallelt med arbetet som universitetslektor i låtskrivande, musikproduktion och branschkunskap har han...

”Datacenter är 2000-talets glödlampa”

Jon Summers är forskningschef vid institutet RISE SICS North och hans forskning handlar om hur digital infrastruktur som datacenter kan göras mer hållbara och energieffektiva. Han är också ny adjungerad professor i strömningslära vid Luleå tekniska universitet, och i sin installationsföreläsning inleder han med...

Fackeltåg för årlig marschalltändning

Varje morgon i december, tänds marschaller på Luleå tekniska universitet i Luleå, Piteå, Skellefteå och Kiruna. Detta för att studenter och personal ska känna sig extra välkomna till jobbet och lektionerna under årets mörkaste dagar. Premiärmorgonen 3 december bjöd Luleå tekniska universitet – av tradition...

Sociala frågor i fokus när gruvor moderniseras

Fakta Sustainable Intelligent Mining Systems (SIMS) finansieras av EU Horizon2020 med 168 miljoner kronor, varav fem miljoner kronor går till forskningsämnet arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet och arbetspaketet Attractive Workplaces. Jan Johansson, professor i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet, är projektledare. Dessutom deltar Lena Abrahamsson, professor...

4,5 miljoner till uppdragsutbildning med basindustrin

Vinnova satsar på nio liknande pilotprojekt för att möta behovet av ständig kompetensutveckling i arbetslivet, för Sveriges konkurrenskraft och innovationsförmåga. – I vår region har vi sett ett sådant behov i basindustrin och därför fokuserar vi främst på stål-, process och gruvindustrin. Tillsammans med Högskolan...

Gruvornas roll i omställningen till ett hållbart samhälle

En engagerad publik besökte The Great Northern i Skellefteå för att lyssna på föreläsningen som handlade om hur viktigt det är att öka medvetenheten hos allmänheten om vårt stora behov av metaller och mineral i övergången till en cirkulär ekonomi.  – Vi vill alla ha...

Studie om joniska vätskor i högt rankad tidskrift

Artikeln har titeln The Peculiar Effect of Water on Ionic Liquids and Deep Eutectic Solvents och har nyligen publicerats i Chemical Society Reviews med en impact factor på 40.182, på samma nivå som exempelvis Nature. Joniska vätskor, d.v.s. i princip vilken vätska som helst som...

Nya processer gör avfallet till värdefull resurs

Projektets fokus är på svårbehandlade material som till exempel avloppsslam som innehåller mikroplast och metallföroreningar, samt många andra problematiska komponenter. – Sverige har gjort stora investeringar i infrastruktur för att behandla organiskt avfall som exempelvis avloppsslam. Idag används främst biologiska metoder, som till exempel kompostering...