Start Locals - Luleå tekniska universitet

- Luleå tekniska universitet

Europeiskt projekt ska ge flexiblare vattenkraft

– Syftet med Hydroflex är att nå vetenskapliga och tekniska genombrott för att vattenkraften ska kunna fungera med hög flexibilitet gällande produktion och lagringskapacitet. I projektet kommer vi skapa en miljöaccepterad och teknisk grund för industriell utveckling genom att utföra fokuserad forskning som leder...

Stöd för bedömning av byggnaders livscykelegenskaper

Vid uppförandet av en ny byggnad skall inblandade investerare och andra beslutsfattare kunna göra bedömningar av till exempel materialval, energiprestanda och form i förhållande till byggnadens livscykel, drift och underhåll. – Man ska exempelvis snabbt kunna se vad en minskning av mängden isoleringsmaterial i en...

Fem miljoner till arktisk snöakademi

– Det finns så mycket praktisk kunskap inom fordons- och däcktestindustrin och på skidanläggningar om snö. Vi vill ta hand om den förvärvade praktiska kunskapen och sätta vetenskap på den för att komma ännu längre när det gäller kunskap om snö, säger Johan Casselgren,...

Svart kol ska bli grön

Syftet med projektet Bio4Metals är att minska metallindustrins användning av stenkol och därmed minska de höga fossila koldioxidutsläppen vid användning i masugnen. – Den primära målgruppen i projektet är små- och medelstora skogsföretag i skogsbranschen som har skog och som själva kan förädla biomassan på...

Nytt verktyg ska öka jämställdheten

– För att jämställdhetsarbete ska bli framgångsrikt kan det inte göras vid sidan om verksamheten som enstaka aktiviteter. Det måste göras till en del av den ordinarie verksamheten och det dagliga arbetet, säger Kristina Johansson, genusforskare vid Luleå tekniska universitet. Från analys till handling Forskning har...

Uppskattad föreläsning av Fredrik Larsson

– Det var inspirerande att få lite nya perspektiv och framförallt se att det går att ta sig dit man vill. Det handlar just om att få in foten och efter det kan det snurra på om man jobbar hårt, säger David Johansson, Avesta,...

Innovativ bergbult väcker intresse internationellt

Fakta EIT RawMaterials Luleå, med Luleå tekniska universitet som partner, är en av sex noder i Europa som ansvarar för en del av Europeiska unionens hittills största råvarusatsning EIT RawMaterials. En satsning som väntas ge högre konkurrenskraft, nya företag och nya kvalitativa jobb. Kopnsortiet EIT...

”Vi har nolltolerans mot alla former av trakasserier”

#Akademiuppropet är undertecknat av 2 400 kvinnor som verkar inom universitetsvärlden. I en debattartikel i Svenska Dagbladet beskriver de exempel på sexuella övergrepp, maktmissbruk, och psykiskt våld på sina arbetsplatser. Luleå tekniska universitet har, som utbildningsanordnare och arbetsgivare, ett ansvar gentemot studenter och anställda att...

Populär mässa för företag och studenter

– Det kom mycket folk och det är roligt att studenter engagerar sig, så det känns positivt. Många studenter inte kunde komma på en gång och det var bra att det kom studenter vågvis under dagen, säger André Andersson, företagsansvarig på SKARV. Mässan startade vid...

Luleåforskare till Polarforum

Varje år anordnas Polarforum av Polarforskningssekretariatet, den statliga myndighet som har i uppdrag att samordna och främja svensk polarforskning. Polarforum har 300 medlemmar från 40 svenska organisationer, som den 21 november möttes på Hasselbacken i Stockholm. Från Luleå tekniska universitet deltog David Chapman, Agneta Larsson, forskare...