Start Locals - Luleå tekniska universitet

- Luleå tekniska universitet

Välkommen till Luleå tekniska universitets ”samlingssida” hos Luleå Gratistidning. Nedan listas deras senaste inlägg. I ”sidofältet” till höger visas annan relaterad information. Besök Luleå tekniska universitets egen hemsida – klicka på logotypen till höger.

Utmärkelse till doktorand Catharina Melander för demensforskning

Catharina Melanders frågeställning, som inkluderade filosofiskt djup vid sidan av viktiga praktiska implikationer, erbjuder nya sätt att tänka på hur sjuksköterskor vårdar äldre med demens. Catharina själv menar att vikten av att stödja mänskliga behov ofta betonas inom hälso- och sjukvården. Det diskuteras emellertid...

Hör ljudmiljön innan den finns

Det handlar om byggnader och rum för bostäder och kontor men tekniken kommer även att fungera för idrottshallar, skolor och andra funktioner. – Vi kommer att ge möjligheten att höra ljudmiljöer innan de finns, vilket kommer att förbättra förutsättningarna för att fatta rätt beslut i...

Smarta fabriker ställer nya krav på arbetet

– Många har en bild av stålbranschen som ”dark, dirty and dangerous”. Men det är en bransch i förändring där allt mer automatiseras, snart kör truckarna själva också, säger Jan Johansson, professor i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet. Projektet ”Attraktiva arbetsplatser genom Industri 4.0” finansieras...

Akustikforskning kan påverka framtidens konserthus

– Vår forskning visar att akustiken har betydelse för det klingande resultatet och det betyder att det finns incitament för konsertlokaler som optimerar möjligheterna för olika sorters akustik.  Vi tror mer på att man fysiskt ändrar lokalens form än att man använder tekniska lösningar,...

Satsning på testanläggning stärker rymdforskningen

Testanläggningen Sveriges regering investerar tillsammans med Svenska rymdaktiebolaget, SSC, 80 miljoner i en ny testanläggning vid rymdbasen Esrange i Kiruna. Syftet är att utveckla återanvändningsbar uppskjutningsteknik för små och stora raketer, utveckling av mer miljövänliga motorer, flygtester och satellitteknik. Rymdutbildning Luleå tekniska universitet har Sveriges enda civilingenjörsutbildning...

Vax från arktiska bär kan bli nya produkter

Runt bär som lingon, blåbär och hjortron finns ett skyddande lager vax. – Det finns gott om vilda bär på Nordkalotten men för närvarande tas mycket litet av vaxet tillvara. När juicer och andra produkter tillverkas blir vaxet en restprodukt som i nuläget går till...

Gröna obligationer och klimatobligationer kan bli effektivare

Fakta Forskningsprojektet "Climate finance and sustainable finance. A legal analysis of contractual terms and conditions for climate bonds and green bonds; focus on the financial markets in the Nordics" löper över två år.Projektet finansieras av Nasdaq Nordiska Stiftelse, Nordiska Investeringsbanken och Folksamgruppen, som tillsammans med...

Hedersdoktorer 2018 vid Luleå tekniska universitet

– Jag känner mig hedrad att bli utnämnd till hedersdoktor på Luleå tekniska universitet. Samarbetet med universitet har varit en viktig del i Martinsons utveckling, både som utbildare av ingenjörer och närheten till de kreativa miljöer med hög kunskap som finns på och i...

Jan Sandström hedersdoktor vid Umeå universitet

– Det känns helt fantastiskt. En sådan här sak är inget man kan påverka själv utan det är andra som tycker att jag gjort bra saker för Umeå och Västerbotten så det känns såklart väldigt roligt. En ära som jag inte vågat föreställa mig,...

Uppskattad sommarakademi i Piteå

– Vi har många studerande från musikhögskolorna i Sverige men också gymnasie- och högstadielever som är intresserade av klassisk musik. Bredden är dock stor vilket gör kursveckan extra rolig, säger Christine Amcoff, student vid Luleå tekniska universitet och kursledare för Piteå Sommarakademi. Roligt och intensivt...