Start Locals - Luleå tekniska universitet

- Luleå tekniska universitet

Välkommen till Luleå tekniska universitets "samlingssida" hos Luleå Gratistidning. Nedan listas deras senaste inlägg. I "sidofältet" till höger visas annan relaterad information. Besök Luleå tekniska universitets egen hemsida - klicka på logotypen till höger.

Jan Sandström hedersdoktor vid Umeå universitet

– Det känns helt fantastiskt. En sådan här sak är inget man kan påverka själv utan det är andra som tycker att jag gjort bra saker för Umeå och Västerbotten så det känns såklart väldigt roligt. En ära som jag inte vågat föreställa mig,...

Uppskattad sommarakademi i Piteå

– Vi har många studerande från musikhögskolorna i Sverige men också gymnasie- och högstadielever som är intresserade av klassisk musik. Bredden är dock stor vilket gör kursveckan extra rolig, säger Christine Amcoff, student vid Luleå tekniska universitet och kursledare för Piteå Sommarakademi. Roligt och intensivt...

Så påverkar testnäringen Norrbotten

Det subarktiska klimatet i inlandet, kombinerat med Norrbottens stora landytor i förhållande till befolkningsmängd är några av de faktorer som lyfts upp som viktigast. Men konkurrensen är stor och kommer främst från norra Finland men även från mer avlägsna regioner i Kina, Japan, USA...

35 miljoner till innovationer inom datacenter/IT

– Med våra förutsättningar har vi en unik möjlighet att ta en ledande roll inom det här området, säger Jan-Olov Johansson, projektledare vid Centrum för distansöverbryggande teknik vid Luleå tekniska universitet. Datacenter Innovation Region Projektet Datacenter Innovation Region med total budget på 30 miljoner kronor, varav...

Våra forskare i Almedalen

Sveriges roll i Rymdeuropa Sverige har tagit fram en rymdstrategi. Intresset för rymden växer internationellt. Vad kan detta innebära nationellt, regionalt och lokalt?2 juli kl 14.15-15.30Plats: Norrbottensarenan, Cramérgatan 8, trädgården.Medverkande: Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, Ella Karlsson Sjöberg, vik. föreståndare, Institutet...

Tryggare vård med digitala lösningar

Genomförda pilotstudier i Norrbotten Mobilt trygghetslarmNattillsynAnhörigstödKonsultation mellan hemsjukvård och hemtjänst/säbo (särskilt boende)Läkarkonsultation mellan läkare, patient och hemsjukvårdens sjuksköterskaRond via videoPalliativ konsultationSamordnad individuell plan(SIP)/slutenvårdsplanering (SVP) via videoElektronisk medicinhantering, Evondos RemoAge RemoAge är ett projekt som pågått mellan 1 maj 2015 och 30 april 2018 och har finansierats av...

Tack, Erik Höglund!

Det året tog Erik Höglund sin civilingenjörsexamen. Det var ett sökandets tidevarv när det gäller högre utbildning och han kom att bli universitetet trogen i fyra decennier. – Jag har varit med på hela resan och fått se Luleå tekniska universitet växa fram. När man...

Stiftelse för Bergsskolan i Filipstad på plats

− Gruv-, stål- och bergmaterialindustrin behöver den kompetens Bergsskolans utbildningar ger och kan erbjuda spännande framtider till dem som tar examen där. Det är därför vi satsar egna pengar för att driva skolan vidare, säger stiftelsens ordförande Johnny Sjöström, till vardags vd för Uddeholms...

Kungligt belönad för doktorandprojekt

– Det känns fantastiskt kul och hedrande! Det var också en intressant upplevelse att medverka vid stipendieceremonin i Bernadottebiblioteket på slottet med de andra stipendiaterna och medlemmar från de fem kungliga akademierna, säger Daniel Stighäll som förutom äran även erhåller 75 000 kronor i prissumma. Att...

Framgångsrikt samarbete ger samhällsnytta

OPTi är ett EU Horizon 2020-projekt och har haft en budget på 20 miljoner kronor under drygt två och ett halvt år. Luleå tekniska universitet har koordinerat projektet vars mål varit att skapa en mer hållbar arkitektur för fjärrvärme- och fjärrkylasystem. Förutom Luleå tekniska universitet och...