Granskning: Ändring som medger vinterträdgård för trygghetsboende

Planområdet för ändring utgör området avsett för kategoriboende/trygghetsboende i kvarteret Daggkåpans norra del. Detaljplaneändringens syfte är att möjliggöra loftgångar till husen, en restaurangverksamhet i entréplanet...

Luleå får miljoner i byggbonus och fortsätter växa

Byggbonusen är ett statsbidrag för att stimulera bostadsbyggandet och betalades ut för första gången 2016. I år sökte Luleå bidrag för 708 bostäder och...

Vital 20-åring – nyfikenheten är kraften

- Stort lycka till i ert fortsatta och viktiga arbete, önskade skolchefen. - Ni är fantastiska! Jag är såååå stolt över er allesammans och ert...

Underhåll av gång- och cykelvägar vintertid

Under perioden 1 november-15 april har vi personal i beredskap för att sköta om våra gator. Gång- och cykelvägar har en egen prioriteringsordning. Här kan du läsa om...

IVO: Kommunens åtgärder vid Fyrens korttidsboende är tillräckliga

IVO-kritiken bestod i att Fyrens korttidsboende, där personer med demenssjukdom vistas, skulle bemannas nattetid på ett sådant sätt att personalen utan dröjsmål kunde hjälpa...

Hästar till hjälp vid skogsvård kring Trolltjärnen

När området i anslutning till Trolltjärnen på Bergnäset ska gallras under nästa vecka, v.48 kommer det att ske på ett skonsamt sätt för miljön....

Lärorikt Cykelforum

Det var överlag en positiv och utvecklingsriktad stämning som präglade dagen och många idéer och tankar lyftes fram. – Vi är glada över att det...

Årets medarbetarstipendium går till …

Medarbetarstipendiet har instiftats för att synliggöra kvaliteten och det goda arbetet som utförs i kommunens verksamheter. Stipendiet ska användas för aktiviteter i utvecklingssyfte. Stipendiekommitténs motivering: Marja-Leena...

Luleås cityindex presenteras 8 december

Cityindex är en ny rapport som beskriver nuläget och utvecklingen inom handel, restaurang, hotell och kommersiell service i stadskärnan. Det har skrivits mycket om...

Här är dom – årets Vintertrampare

Närmare 600 personer ansökte men endast tolv blev utvalda till att bli Vintertrampare, det vill säga anta utmaningen att vintercykla i Luleå mellan december...
- Advertisement -

Senaste artiklar

November och läget i laget

November och läget i laget Då var vintern här, truppen vilar, rehabiliterar och bygger upp sig inför kommande försäsong. Har fått flera positiva besked rörande...